Vertrouwenspersoon

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en kwesties met betrekking tot integriteit zowel van collega’s als van leidinggevende. Werkgevers hebben op op basis van art.7:6.11 Burgerlijk Wetboek en art3.2 Arbowet de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor de werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan alle wettelijke verplichtingen (bron: www.lvv.nl).

De vertrouwenspersoon richt zich erop melders van ongewenst gedrag en integriteit te ondersteunen en te helpen bij het de-escaleren, beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag en het stopzetten van integriteitsschendingen klein of groot. Opvang, begeleiding en het meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel. De melder houdt altijd de regie.

Wil je meer informatie over de Dagmar in de rol als vertrouwenspersoon en hoe zij deze in uw organisatie zou kunnen invullen neem dan vrijblijvend contact op.